Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum dokument
30.9.2017 Zápis ZO
3.10.2017 Rozp. opatření č. 6
4.10.2017 Oznámení místa konání voleb 2017
4.10.2017 Informace pro občany
7.11.2017 Rozp. opatření č. 7
8.11.2017 Vyhláška MZ
28.11.2017 Oznámení místa konání voleb prezidenta 2018
29.11.2017 Návrh rozpočtu 2018 - Výkaz hodnocení
6.12.2017 Rozp. opatření č. 8
9.12.2017 pozvánka na ZO
18.12.2017 Schválený rozpočet 2018
19.12.2017 Zápis ZO
28.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR