Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
7.1.2020 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.11.2019
15.1.2020 - rozpočtové opatření 11
15.1.2020 - informační dokument DSO SOMPO
22.1.2020 - Pozvánka ZO