Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
16.3.2021 - Pozvánka ZO
26.3.2021 - BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021
6.4.2021 - Rozpočtové opatření č. 1