Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
7.1.2023 - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území , Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
8.2.2023 - Rozpočtové opatření č. 1
10.3.2023 - Rozpočtové opatření č. 2
21.3.2023 - Pozvánka ZO
26.4.2023 - Vodné a stočné 2022-kalkulace
4.5.2023 - Věcné břemeno EEG 2023
5.5.2023 - Návrh ZÚ - rok 2022 , Rozvaha k 31. 12. 2022 , Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022 , Příloha k 31. 12. 2022 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2022 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
15.5.2023 - Pozvánka ZO
16.5.2023 - Návrh rozpočtu 2023 - DSO SOMPO , Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2022 , Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - DSO SOMPO , Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 - DSO Hořepnický region , Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 - DSO Sompo
25.5.2023 - Závěrečný účet - rok 2022 , Rozvaha k 31. 12. 2022 , Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022 , Příloha k 31. 12. 2022 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2022 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022