Členové zastupitelstva:

Jiří VODIČKA
Vojtěch FILIP
Jaroslav STRAKA
Pavel VESECKÝ
Martin DAVID